ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO
DOLNÍ ÚJEZD

Zemědělské družstvo Dolní Újezd
Dolní Újezd 471
569 61 Dolní Újezd u Litomyšle
zd.dolni.ujezd@du.lit.cz
Tel:00420 461 352111 Fax:00420 461 631138

Vážená paní / pane,

 

dovolte, abychom Vás informovali o rozhodnutí představenstva, které se týká nájmu (pachtu) z půdy v roce 2015.
Představenstvo dne 18. srpna 2015 na základě velmi dobrých hospodářských výsledků rozhodlo o zvýšení nájemného (pachtovného) o 500 Kč/ha zemědělské půdy (orná půda a louky). Plníme tím slib, který jsme Vám dali, že v závislosti na hospodářských výsledcích budeme postupně zvyšovat nájemné (pachtovné) včetně úhrady daně z pozemku.

Nájemné (pachtovné) v roce 2015 dosáhne výše 4.000 Kč/ha orné půdy a 2.000 Kč/ha luk + úhrada daně z pozemku. To znamená, že celkové nájemné (pachtovné) činí dle katastrů téměř 5.000,- Kč za ha orné půdy.
    
Znovu připomínáme, že pokud se rozhodnete svá pole prodat, prosíme o přednostní nabídku Zemědělskému družstvu Dolní Újezd. Ocenění orné půdy bude podle bonity půdy, nejméně v úrovni bonitních – půdně ekologických jednotek (BPEJ). Jsem přesvědčen, že se seriozně domluvíme. Máme vyčleněny finanční zdroje na nákup půdy, proto si Vás dovolujeme oslovit s nabídkou na případné odkoupení Vašich pozemků. Informace na tel. 461 352 123.  
    
Naše družstvo si dosavadních nájemních (pachtovních) vztahů velice váží. Chceme při této příležitosti všem vlastníkům poděkovat a přislíbit, že uděláme vše pro to, aby dobrá spolupráce vlastníků půdy s družstvem i nadále pokračovala.
                                                                                      

 

                                                                            Ing. Václav  K l e j c h
                                                                           předseda představenstva      

 

copiring 2013sejkora@lit.cz