ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO
DOLNÍ ÚJEZD

Zemědělské družstvo Dolní Újezd
Dolní Újezd 471
569 61 Dolní Újezd u Litomyšle
zd.dolni.ujezd@du.lit.cz
Tel:00420 461 352111 Fax:00420 461 631138

 

V sekci prodej nepotřebné techniky

je připraven nový seznam

prodeje použité techniky.

přejít na stránky prodej nepotřebné techniky

 

Vážená paní/pane,

v loňském roce rozhodlo představenstvo družstva výrazně zvýšit nájemné (pachtovné) z půdy. Hospodářské výsledky družstva v letošním roce jsou dobré, ale ne rekordní, jako v předcházejících dvou letech, např. dlouhodobě nás trápí nízká cena při prodeji mléka.
Přesto představenstvo družstva dne 16.11.2016 rozhodlo zachovat nájemné v úrovni uplynulého roku a vyplatit:

nájemné (pachtovné) v roce 2016 dosáhne výše 4.000 Kč/ha orné půdy a 2.000 Kč/ha luk + úhrada daně z pozemku. To znamená, že celkové nájemné (pachtovné) činí dle katastrů až 5.300,- Kč za ha orné půdy.
    
Znovu připomínáme, že pokud se rozhodnete svá pole prodat, prosíme o přednostní nabídku Zemědělskému družstvu Dolní Újezd. Ocenění orné půdy bude vycházet podle bonity půdy, nejméně v úrovni bonitních – půdně ekologických jednotek (BPEJ) a současných tržních cen. Jsem přesvědčen, že se seriozně domluvíme. Máme vyčleněny finanční zdroje na nákup půdy, proto si Vás dovolujeme oslovit s nabídkou na případné odkoupení Vašich pozemků. Informace na tel. 461 352 123.  
    
Naše družstvo si dosavadních nájemních (pachtovních) vztahů velice váží. Chceme při této příležitosti všem vlastníkům poděkovat a přislíbit, že uděláme vše pro to, aby dobrá spolupráce vlastníků půdy s družstvem i nadále pokračovala.

V Dolním Újezdě dne 1. prosince 2016
                                                                                      

 

                                                                            Ing. Václav  K l e j c h
                                                                           předseda představenstva      

copiring 2013sejkora@lit.cz