ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO
DOLNÍ ÚJEZD

Zemědělské družstvo Dolní Újezd
Dolní Újezd 471
569 61 Dolní Újezd u Litomyšle
zd.dolni.ujezd@zddu.cz
Tel:00420 461 352111 Fax:00420 461 631138


Publicita projektů OP PIK

Název projektu: Výměna strojů za energeticky úspornější

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017157
Popis projektu: Projekt "Výměna strojů za energeticky úspornější"
             je spolufinancován Evropskou unií.
Prostřednictvím projektu je realizována výměna technologií - nakladačů a krmné soupravy
za manipulátor a samochodný míchací krmný vůz.
Projekt tak přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší
a ke snížení energetické náročnosti provozu příjemce.
18 května 2020

Název projektu: Výměna strojů za energeticky úspornější

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017095
Popis projektu: Projekt "Výměna strojů za energeticky úspornější"
             je spolufinancován Evropskou unií.
Prostřednictvím projektu je realizována výměna technologií - čelního nakladače
a kolového traktoru. Projekt tak přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících
látek do ovzduší a ke snížení energetické náročnosti provozu příjemce.
12 března 2020

Název projektu: Výměna kolového traktoru za energeticky úspornější

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017166
Popis projektu: Projekt "Výměna kolového traktoru za energeticky úspornější"
             je spolufinancován Evropskou unií.
Prostřednictvím projektu je realizována výměna technologie-kolového traktoru.
Projekt tak přispěje ke snížení emisí hlavních znečisťujících látek do ovzduší
a ke snížení energetické náročnosti provozu příjemce.
9 března 2020

Název projektu: Instalace fotovoltaické elektrárny 49,950 kWp – Kabátoves

Instalace fotovoltaické elektrárny 59,940 kWp - Rovinka

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013386
        CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013388
Popis projektu: Projekty "Instalace fotovoltaické elektrárny 49,950 kWp – Kabátoves"
            "Instalace fotovoltaické elektrárny 59,940 kWp - Rovinka" 
             jsou spolufinancovány Evropskou unií.
V rámci projektů dojde k instalaci fotovoltaických elektráren,
které zajistí úsporu nakupované elektrické energie.
Společnost bude schopna vyrábět svou vlastní elektrickou energii,
která pochází z obnovitelných zdrojů.
Díky tomu dojde ke snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší.
2 září 2019

copiring 2013sejkora@lit.cz