ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO
DOLNÍ ÚJEZD

Zemědělské družstvo Dolní Újezd
Dolní Újezd 471
569 61 Dolní Újezd u Litomyšle
zd.dolni.ujezd@du.lit.cz
Tel:00420 461 352111 Fax:00420 461 631138

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Instalace fotovoltaické elektrárny 49,950 kWp – Kabátoves
       Instalace fotovoltaické elektrárny 59,940 kWp - Rovinka

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013386
        CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013388

Popis projektu: Projekty "Instalace fotovoltaické elektrárny 49,950 kWp – Kabátoves"
            "Instalace fotovoltaické elektrárny 59,940 kWp - Rovinka" 
             jsou spolufinancovány Evropskou unií.
V rámci projektů dojde k instalaci fotovoltaických elektráren,
které zajistí úsporu nakupované elektrické energie.
Společnost bude schopna vyrábět svou vlastní elektrickou energii,
která pochází z obnovitelných zdrojů.
Díky tomu dojde ke snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší.
2 září 2019

Vážená paní/pane,

dovolujeme si Vám touto cestou poděkovat za důvěru a dosavadní úspěšnou spolupráci v rámci nájemních (pachtovních) vztahů.

Hospodářské výsledky družstva jsou i přes extrémně suché počasí velmi dobré.

Představenstvo družstva proto opět rozhodlo zvýšit pachtovné (nájemné) za rok 2018,    

    5.000 Kč/ha orné půdy + daň z pozemku,
    3.300 Kč/ha luk + daň z pozemku,
    celkové nájemné (pachtovné) činí dle katastrů až 6.300,- Kč za ha orné půdy,

u standardních smluv s 5-ti letou výpovědní lhůtou.

    
Znovu připomínáme, že pokud se rozhodnete svá pole prodat, trvá zájem     Zemědělského družstva Dolní Újezd na odkup Vašich pozemků.

Informace na tel. 461 352 123, e-mail: zd.dolni.ujezd@du.lit.cz 
    
Velmi si vážíme spolupráce a doufáme, že bude pokračovat i v následujících letech.

V Dolním Újezdě dne 15. srpna 2018


                                                                                      

                                                                            Ing. Václav  K l e j c h
                                                                           předseda představenstva      

10 září 2018

 

Oznamení včelařům o aplikaci přípravků nebezpečného pro včely.

dokument oznámení
 
24 Duben 2018

STIPENDIUM AŽ 2.000 KČ NA MĚSÍC!!!

Staňte se součástí úspěšného a stabilního zemědělského podniku a pracujte v našem přátelském kolektivu. Vážíme si schopných a iniciativních pracovníků.

celý článek

ŽÁDOST O STIPENDIUM NA PODPORU STUDIA

12 Duben 2018

V sekci prodej nepotřebné techniky

je připraven nový seznam

prodeje použité techniky.

přejít na stránky prodej nepotřebné techniky

19 Leden 2018

Vážená paní/pane,

dovolujeme si Vám touto cestou poděkovat za důvěru a dosavadní úspěšnou spolupráci v rámci nájemních (pachtovních) vztahů. Hospodářské výsledky družstva jsou i přes nepřízeň klimatických podmínek velmi dobré.
Představenstvo družstva rozhodlo opět zvýšit nájemné/pachtovné za rok 2017 u orné půdy o 10% a u luk o 50%, tzn. vyplatit nájemné/pachtovné v této výši:

4.400 Kč/ha orné půdy + daň z pozemku, 3.000 Kč/ha luk + daň z pozemku, celkové nájemné (pachtovné) činí dle katastrů až 5.700,- Kč za ha orné půdy.
    
Znovu připomínáme, že pokud se rozhodnete svá pole prodat, prosíme o přednostní nabídku Zemědělskému družstvu Dolní Újezd. Ocenění orné půdy bude vycházet podle bonity půdy, nejméně v úrovni bonitních – půdně ekologických jednotek (BPEJ) a současných tržních cen. Jsem přesvědčen, že se seriozně domluvíme. Máme vyčleněny finanční zdroje na nákup půdy, proto si Vás dovolujeme oslovit s nabídkou na případné odkoupení Vašich pozemků. Informace na tel. 461 352 123.  
    
Velmi si vážíme spolupráce a doufáme, že bude pokračovat i v následujících letech, do kterých Vám přejeme pevné zdraví a úspěchy v osobním životě. Zároveň Vám přejeme úspěšný vstup do nového roku.

V Dolním Újezdě dne 6. prosince 2017
                                                                                      

                                                                            Ing. Václav  K l e j c h
                                                                           předseda představenstva      

19 Leden 2018
copiring 2013sejkora@lit.cz