ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO
DOLNÍ ÚJEZD

Zemědělské družstvo Dolní Újezd
Dolní Újezd 471
569 61 Dolní Újezd u Litomyšle
zd.dolni.ujezd@zddu.cz
Tel:00420 461 352111 Fax:00420 461 631138

Opravárenství probíhá v dílnách v provozech, Dolní Újezd, Vidlatá Seč, Osík a Poříčí.Tyto dílny zajišťují údržby a opravy zemědělských, lesnických a stavebních strojů, stájové mechanizace, nákladních automobilů, nakladačů a dopravní techniky. Opravárenství musí zajistit provozuschopnost vnitrodružstevní techniky, ale nemalou částí její činnosti je oprava mimodružstevní techniky.

Kontaktní osoby

Vedoucí dílny Dolní Újezd Pachl Miroslav
Telefon: 461352166 
Mobil: 724135418
Vedoucí dílny Vidlatá Seč Osecký Zdeněk Mobil: 724170809
Vedoucí dílny Poříčí Boštík Jiří Mobil: 721561471

copiring 2013sejkora@lit.cz